• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1
Neljapäev, 02 Oktoober 2014 00:00

Haridus-ja teadusministri külaskäik Parksepa Keskkooli Esile tõstetud

Kolmapäeval, 01.oktoobril kohtus haridus-ja teadusminister Jevgeni Ossinovski Võrumaa koolirahva ja omavalitsusjuhtidega.

Peateemaks oli koolivõrgu optimeerimise eesmärgil maakondadesse rajatavad riigigümnaasiumid. Ministri jutust jäigi kõlama see, et suur osa riigi rahast on planeeritud uute majade rajamisele ja üllatusena tulevikus „vanade“ koolimajade lammutamisele. Tahtmatult tuli silme ette muinasjutt, kuidas Kilplased maja ehitasid. Samas on lõpuni planeerimata õpilaste transpordiküsimused ja päevakorda tekkivad õpilaste elukohaprobleemid. Minister toonitas, et riigigümnaasiumide rajamine tõstab koolide konkurentsi ja tagab ka kutsekoolide täituvuse. See eeldab järgmise sammuna kutsehariduse väljaarendamist ja erivajadustega lastele võimaluste loomist kutseõppeks. Probleemina on tõusnud õpetajakoolituses aga see, et noored ei soovi enam õpetajaks õppida ja seega õpetajate keskmine vanus tõuseb. Lubadusena käis minister välja uue aasta 8%-lise õpetajate ja koolijuhtide palgatõusu, täpsustamata jäi, mille arvelt palgatõus tuleb.

Probleeme, mis tõstatati - erivajadusega laps tavakoolis, kõrge klassitäituvuse piirnorm, koolieelsete lasteasutuste õpetajate madalad palgad - lähiajal endiselt lahendust veel ei leia. Seega kõik hoovad laste võimetekohaseks õpetamiseks ja huvihariduse läbiviimiseks kodukohas tuleb leida organisatsiooni siseselt ja suurt rolli omab kogukonna toetus.