• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1
Neljapäev, 10 Detsember 2015 12:41

Kodanikunädal Parksepa Keskkoolis Esile tõstetud

Olla hea kodanik Eesti Vabariigis tähendab tunda huvi ühiskonnas toimuva vastu, austada  oma riiki, tunnetada oma kohta Eestis ja maailmas.

Nendel teemadel mõtisklemiseks sobib just 26.november – kodanikupäev. Oleme oma koolis sellele päevale pühendanud erinevaid üritusi ja mitmesuguseid kohtumisi Eestis tuntud inimestega.

9-12.klassi õpilased osalesid üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil,kus esitati küsimusi Eesti ühiskonnas toimuvate nii poliitiliste kui kultuurisündmuste kohta. Õpilased pidid teadma ka riigi põhiseaduslikke institutsioone. Tulemused  avalikustab Migratsiooni  ja Integratsiooni Sihtasutus mõne aja pärast.

12.klassi õpilased esitasid ühiskonnaõpetuse tundides ettekandeid Eesti Vabariigi Riigikogus esindatud erakondadest. Lisaks faktoloogilisele materjalile erakonna kohta tuli õpilastel valida ka üks muusikapala,mis nende arvates iseloomustab seda erakonda. On ju 2015.a. muusika-aasta ja kodanikupäeva moto oli „Muusika meid seob„. Õpilased tulid ülesandega kenasti toime,eriti huvitavad olid valitud muusikapalad.

On tore märkida,et osa 12.klassi õpilastest kuuluvad ka mitmete erakondade noortekogudesse. Eriti aktiivne  selles osas on 12 b klassi õpilane Mari-Liis Lokk, kes viibis  riigikogulase Liina Kersna külalisena  nii Riigikogu kui sotsiaalkomisjoni  istungil. Oli tore, et õpilased kutsusid esinema Reformierakonna Noortekogu esindaja Võrumaal – Anti Haugase, kes esitas väga sisuka ettekande erakonna programmist,põhikirjast ja esindajatest nii valitsuse kui Euroopa Parlamendi tasandil.

Ühel päeval külastasid meie kooli MTÜ Damota esindajad Merle Voola ja Hille Miltop, kes aitavad vabatahtlikena arendada koolisüsteemi Etioopias. Huvitav oli slaidiprogramm sealsest elu-olust,koolis õppivatest lastest ja nende probleemidest. Ettekannet ilmestasid sealt kaasatoodud esemed ja toidud. Andsime neile kaasa meie koolis kogutud pastapliiatseid ja veidi raha, mis oli saadud pudelitaara  tagastamisest. Selle raha eest ostetakse madratseid Etioopia lastele. Tagasisidet  selle kohta ootame mõne kuu pärast.

Kõige tähtsama osa meie kodanikunädala üritustest moodustasid kohtumised poliitikutega erinevatest erakondadest.

12.klassi õpilaste ees esinesid Riigikogu liikmed Tarmo Tamm (Keskerakond ) ja Liina Kersna (Reformierakond ). Saime ülevaate Riigikogu fookusteemadest :piirilepe; 2016.a. riigieelarve; kooseluseadus; töövõimereform; pagulased. Õpilased tundsid huvi  ka Keskerakonna kongressi ja esimehe valimiste vastu. Saadi teada Liina Kersna tööst Riigikogus ja sotsiaalkomisjonis, juttu tehti ka Liina  kooliaastatest, eeskujudest ja tulevikuperspektiividest. Sõna sekka ütles ka Vahur Kersna, kes peatus oma töödel ja tegemistel nii Eesti Televisioonis kui ka raamatute kirjutamisel

Riigikogu esimees Eiki Nestor on olnud poliitikas 1992.aastast alates. Saime teada, et poliitikasse meelitas teda  praegune Europarlamendi saadik Marju Lauristin. Kuulsime lugusid Eiki Nestori noorpõlvest. Olime kursis,et Eiki Nestor on kunagi olnud diskor, seetõttu palusime tal tutvustada oma muusikaeelistusi. Kahjuks meie kooli heliaparatuur ei võimaldanud  täiel määral nautida  kaasatoodud plaate  ja lindistusi.

Riigikogu liikme Ivari Padari jutust said 10.klassi õpilased teada, et koolis  keeli õppida ja tarkust taga nõuda on iga õpilase püha kohus. Temagi on oma eluteel olnud õpetaja,minister, Europarlamendi liige. Nii mõndagi endisest koolielust on tulnud kahetseda, näiteks  oleks pidanud rohkem keeli õppima.

Sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva  pani 9.klassi õpilastele südamele,et elus valikute tegemine  kuulub noore inimese elutee juurde. On temagi ametid viinud teda vallavanemast Riigikogu liikmeks. Igas ametis on vaja läinud mitmesuguseid teadmisi ja isikuomadusi.

Loodame, et küllakutsutud poliitikud suutsid õpilastes huvi äratada ühiskonnas toimuva vastu ning jõuda arusaamisele, et poliitiku amet   pakub nii rõõme kui muresid.

Tänusõnad direktor Ilmar Kesselmannile,kes suutis külalisesinejatele selgeks teha, et õpilaste ees esinemiseks tuleb aega leida. Oma osa ürituste korraldamisele andsid ka  õpetajad Malle Puolakainen ja Andres Breidaks.

Malle Puolakainen

Viimati muudetud Neljapäev, 10 Detsember 2015 13:55