• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Jõulupeod

  Jõulupeod

  1.-6. klass- kolmapäev, 19. dets, kell 15 7.-12. kl- neljapäev, 20.dets, kell 18 Loe edasi
 • 1
 • 2
Kolmapäev, 03 Veebruar 2016 14:12

Kool läbi aegade


15. okt 1875
avati Väimela Rammuli Vallakool, mis oli 3-klassiline. Kahekorruselises puidust majas on hilisemal ajal olnud internaat, klassid, raamatukogu, korterid
1878 Jaan Hausler asutas 14-liikmelise Väimela valla pasunakoori. Seda orkestrit võime lugeda praeguse orkestri Kungla eelkäijaks
1898 valmis kivist magasiait. Hiljem on selles olnud korter, raamatukogu, poiste tööõpetuse ruumid, mõnel aastal ka klassid
1920 kool nimetati Väimela algkooliks: 4-klassiline
1932 kool muutus 5-klassiliseks
1937 kool muutus 6-klassiliseks
1938 valmis uus kivist kahekorruseline koolihoone
1944 nimetati kool Väimela Mittetäielikuks Keskkooliks
1945 nimetati kool Väimela 7-klassiliseks Kooliks
1960 nimetati kool ümber Väimela 8-klassiliseks Kooliks
1966 valmis I juurdeehitus 1938. aastal valminud hoonele
1968 poisid võitsid maakoolide I spartakiaadi-võistlused korvpallis, juhendajaks Helgi Noortmets
1971 algas kooliümbruse haljasala kujundamine
1974 ilmus esimene kooli almanahh „Lapsemaa“
1979 nimetati kool ümber Parksepa 8-klassiliseks Kooliks
1986 kooli nimetus Parksepa 9-klassiline Kool
1988 alustas tööd ELO, juhendajaks Ene Lumi
1988 avati kooli raamatukogu, juhatajaks Maia Kruus
1989 alustati kooli II juurdeehitusega
1989 kooli nimetus Parksepa Keskkool
1991 valmis kooli II juurdeehitus
1991 on pärit esimene säilinud raamatufondi statistiline aruanne, fondi suurus 5471 eks
1991 ilmus kooli almanahh „Lapsemaa II“
1992 keskkooli lõpetas I lend
1992 valmis täismõõtmetes võimla
1992 I Parksepa rahvusvaheline korvpalliturniir, organiseerijaks Kalev Palo
1993 avati arvutiklass
1993/94 8.-9. klasside tüdrukute korvpallivõistkond tuleb Eesti koolide meistriks, juhendaja Kalev Palo
1995 ilmus kooli almanahh „Lapsemaa III“
1995 valmis kooli logo
1996 Helje Jaarma alustas majandusõpetuse õpetamist Junior Achievement Eesti programmi alusel
1997 raamatukogus alustab tööd praegune juhataja Ruth Toots
1998 koolis loodi interneti püsiühendus
1999 loodi kooli koduleht internetis
1999 10.-12. klasside neidude korvpallivõistkond tuleb Eesti koolide meistriks, treener Kalev Palo
2000 algas koostöö Võrumaa Kutseharidus-keskusega kutsealaseks eelkoolituseks
2000 ilmus kooli almanahh „Lapsemaa IV“
2000 loodi Parksepa Keskkooli õpilasomavalitsus. Esimene ÕOV president Diana Bogdanova
2000 võeti kasutusele kooli oma õpilaspäevik
2001 alustati koolisisese konkursiga „Parim klass“
2001 kool liitus tervist edendavate koolide projektiga
2002 perioodõppe rakendamine gümnaasiumiosas
2004 valmis koolimuuseum, juhatajaks Ilme Vahtra
2004 alustas tööd pikapäevarühm
2004/05 suurim õpilaste arv läbi aegade – 558
2004 tegevust alustab õpetajate/töötajate teatritrupp
2005 ilmus kooli almanahh „Lapsemaa V“
2005 kool sai kingiks endise direktori Richard Kalmeti raamatukogu - 549 eksemplari, kogu asub kooli muuseumis
2006 valmis kunstmurukattega jalgpalliväljak
2006 renoveeriti kooli söökla
2006 õpetajate/töötajate teatritrupp osaleb esmakordselt vabariiklikul õpetajate teatrifestivalil Sillad
2007 valmis õuesõppe klass
2007 loodi uus kooli kodulehe versioon internetis
2007 Parksepa kooli korvpallivõistkond saavutab Prantsusmaal Pau’ s koolinoorte korvpalli maailmameistrivõistlustel 16. koha
2008/09 10.-12. klasside noormeeste korvpallivõistkond tuleb Eesti koolide meistriks, treener Kalev Palo
2009 e-kooli rakendumine
2009 koolihoone renoveerimine
2010 Parksepa Keskkooli 135. aastapäevaks valmis Ilme Vahtral ulatuslik kooli ja kodukandi ajalugu tutvustav 2-osaline raamat „Kodukandi radadel“
2010 avati uuendatud kooli jõusaal koostöös raskejõustikuklubi Strongman-iga
2010 suurim medalitega lõpetajate arv: 3 kuld- ja 3 hõbemedalit
2010 ilmus kooli almanahh „Lapsemaa VI“
2010 kooli raamatukogus mindi üle elektroonilisele laenutusele
2011 uuele õppekavale üleminek
2012 Paigaldatakse raamatukogutarkvara RIKS veebiversioon RIKSWEB
2012/13 vabariiklikul õpilasleiutajate konkursil omistati koolile parima kooli tiitel, millega kaasnes rahaline preemia 2600 eurot
2013 lõpetas viimane kutsealase eelkoolituse lend
2013/14 10.-12. klasside noormeeste korvpallivõistkond tuleb Eesti koolide meistriks, teener Kalev Palo
2014 valmis uus kodulehe versioon
2015 avati koolimuuseumi uued ruumid, juhatajaks Malle Puolakainen
2015 koolile soetati esimesed 25 tahvelarvutit
2015 2015. aasta 1. septembri seisuga on raamatukogus 14 294 raamatut, 280 auvist ja 10 371 õpikut