• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Töökuulutused

  Töökuulutused

  Haridustehnoloog, pikapäevarühma õpetaja, kokk Loe edasi
 • Lõpuaktused 2018

  Lõpuaktused 2018

  9.klass 21.juunil kell 15.00 12.klass 22.juunil kell 15.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vestlused toimuvad 7.–11. mail 2018 Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kooli hoolekogu koosolek 4. detsember 2013

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Maidu Laht, Helle Liloson, Esta Varik, Inge Viimsalu

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor

Koosolekult puudusid: Esta Varik, Tarmo Timmi

Päevakord:

1. 2014. a eelarvest

2. Hoolekogu aastaplaanist

3. Kooli kodukorrast

1.Direktor selgitab uue aasta eelarvet, rahade jaotust.
Ettepanekud/küsimused: halduspersonali arvelt on võimalik kokku hoida ametikohtade ühendamisega. Lisaks on veel ametikohti, mille terve aasta jooksul eelarve baasil ülalpidamine ei ole mõttekas. Arutelu teemal, kas on kasulikum tellida vajalikul hetkel teenus? Arutleti ka koristajate-administraatorite töö tulemuslikkusest.

OTSUS: nõustuda koolipoolse eelarve taotlusega.

2. Peamine teema: kooli atraktiivsuse säilitamine/tõstmine.

Otsustati: Anname võimaluse õpilastele, kes linna gümnaasiumisse sisse ei saa. Samas tuleb tagada, et õpilasi ei lohistaks ühest gümnaasiumi klassist teise.

3. Direktor saadab hoolekoguliikmetele ettepanekuid kodukorra muutuste kohta. Piduliku riietuse lahtikirjutamine kodukorras.

Probleemkoht: mobiilide kasutamine tunnis.

Otsustati: mobiilide kasutamise kord kooliajal peab olema kodukorra kohane, selle ühtne ning järjepidev järgimine nii õpilaste kui ka õpetajate poolt.