• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

kooli hoolekogu koosolek 29. augustil 2012

  1. 1.Hoolekogu töö kokkuvõte 2011-2012 õppeaastal.
    Hoolekogu liikmed on tutvunud hoolekogu töö kokkuvõttega. Tulemas on lastevanemate üldkoosolek ja koostatud kokkuvõte on aluseks hoolekogu esimehele rääkimiseks hoolekogu tööst.

Otsus: hoolekogu töö kokkuvõte on tulem tehtud tööst õppeaasta jooksul.

2.Kokkuvõte õppetööst.
Hoolekogu tutvub õppetöö tulemustega. Põhikooli õpilaste tulemused on paremad võrreldes maakonna keskmistega. Hoolekogu soovib näha kooli viimase viie aasta õppetöö tulemusi, et võrrelda neid aastate lõikes. Lõpliku kokkuvõtte mööduva aasta õppetööst saadab direktor hoolekogu liikmetele pärast õppenõukogu.

Otsus: õppeaasta tulemustega võib rahul olla, lisada kokkuvõte viimase viie aasta tulemustest, et näha taseme liikumist.

3.Uue õppeaasta info.
Hoolekogu liikmed tutvusid kümnenda klassi  õpilaste nimekirjaga. Hoolekogu ettepanek: arendada süvendatult kehakultuuri. Teha selles vallas koostööd Tartu ülikooliga? Kas kasutada ära inglise keele õpetaja portugali keele oskust ning tuua valikainena sisse portugali keel?  

Otsus: koolil läbi kaaluda võimalused kehakultuuri suuna arendamiseks ja osata ära kasutada valikainete osas kooli personali oskuseid ja võimalusi.