Kooli hoolekogu 30.mail 2012

  1. Päevakord

1. Sisehindamise aruanne 2009/10 – 2011/12 õppeaastatel
Otsus: hoolekogu liikmed on dokumendiga tutvunud ning on sellega nõus.

2. Lihtsustatud õppekava Parksepa Keskkooli õppekavas
Otsus: hoolekogu liikmed on dokumentidega tutvunud ning nõustuvad sellega.
Loovtöödest III astmes

3. Loovtööde läbiviimine Parksepa Keskkooli III astmes
Otsus: muutmisettepanekuid hoolekogu liikmetelt ei tulnud, dokumendi vastuvõtmisega nõus.

Uurimis- ja praktiliste tööde juhendid: hoolekogu liikmed võtavad aega dokumendiga tutvumiseks ning saadavad direktorile oma ettepanekud 6. juuniks.

4.Uurimis- ja praktiliste tööde juhendid
Ettepanek:Võimalusel luua koolil oma keskkond, kuhu õpilased saavad oma tööd üles riputada - e-mailide peale saadetud kirjad ning dokumendid võivad kaduma minna. Kasutatud kirjanduses teha juhendis kõikide variantide kohta näide (raamat, artikkel ajakirjast, uurimustöö, elektrooniline dokument jne).

5.Jooksvad küsimused


Puudumistest:
Hoolekogu soovitab: leida võimalus, et puudumistõendeid saaks kooli saata ainult ID-kaardiga e-kooli logides.

Kooli kodukord.
Ettepanek: kodukorda lahti kirjutada tavariietuse ning piduliku riietuse mõiste.