• Eelkool

  Eelkool

  4.aprillil kell 13.10 lapsed ruumis 243, lapsevanemad ruumis 138; Loe edasi
 • Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Playback Show 2018

  Playback Show 2018

  Reedel, 23.märtsil kell 17.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  LAHTISTE USTE PÄEV - neljapäeval, 5. aprillil 2018 kell 12.30 - 14.15. Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

kooli hoolekogu koosolek 28. detsembril 2011.a.

Päevakord:
1.Maakonna hariduse arengustrateegiast 2019 aastani.
Direktori ülevaade dokumendist - vald on oma ettepanekud, kooskõlastades koolidega, saatnud koostajatele.
Otsus: nõustuda valla ettepanekutega.

2.Kooli kodulehest.
Hoolekogu tegi ettepanekuid kooli kodulehe informatiivseks muutmisel:
Otsus:
1) Kodulehele tuua välja gümnaasiumi lõpuklasside tulemused eraldi nii üldklassi kui kutseklasside osas
2) Kodulehele luua link, kus lapsevanemad, vilistlased saaksid oma arvamust avaldada koolielu küsimustes (registreeritud kasutajad)
3) Kodulehele luua autahvel, kuhu lisaks parimatele õppijatele oleks lisatud ka parimad muudes kategooriates (olümpiaadid, võistlused, esinemised jne.)
4) Luua süsteem, kus laste saavutatu väljaspool koolitööd oleks kajastatud kooli kodulehel.

3.Hoolekogu tööplaanist

Otsus:
veebruar – sisehindamiskomisjonide tööst; uue arengukava ettevalmistustööst; uue õppekava täitmisest kooli eelarve võimalusi arvestades 
mai - kehtiva arengukava analüüsist
august - kuidas töötab uus õppekava 1., 4.,7. ja 10. klassides; ülevaade väikeklassi tööst

4.Huvitegevusest koolis
Otsus:koolil kaaluda võimalusi laste olemasolul judo treeningute läbiviimisest kooli ruumides.