• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Töökuulutused

  Töökuulutused

  Haridustehnoloog, pikapäevarühma õpetaja, kokk Loe edasi
 • Lõpuaktused 2018

  Lõpuaktused 2018

  9.klass 21.juunil kell 15.00 12.klass 22.juunil kell 15.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vestlused toimuvad 7.–11. mail 2018 Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kooli hoolekogu koosolek 15. juunil 2010.a.

Päevakord:

1. Arengukava tegevuskava
Otsustati:  arengukava tegevuskava vastu võtta

2. Kolme valla ühendamisega seotud temaatika
Hoolekogu liikmetel end kurssi viia direktori poolt saadetud dokumentidega antud teema kohta.

3. Kooli sisehindamise aruanne
Direktor saadab hoolekoguliikmetele tutvumiseks nõuniku kommentaaridega dokumendi.

4. Muud küsimused
Taimar Timmi avaldus

5. Transpordiküsimused
Ettepanek bussiringi laiendamiseks.