• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 15. oktoobril 2009.a.

Päevakord:

1.Õpetajate riigieksamite analüüs

Otsustati:

  •   Edaspidi selgitada maakonnas eksamikomisjoni liikmetele, et eksami ajal võib häirida eksaminande  igasugune sosistamine.
  • Oluline on selgitada ja nõustada õpilasi eksamivalikute tegemisel

2. Sisehindamine

Otsustati:

Süvendada koostööd infojuhi ja lastevanemate vahel seoses  e-kooli kasutamisega tulenevatest probleemidest.

3.Üldkoosoleku temaatika

Lastevanemate üldkoosolek toimub 18.11.2009 kell 17.45

Koosolekul räägivad kooli direktor, hoolekogu esimees Taimar Timmi ning  lektor Triinu Õispuu  teemal „Intermeti mõju lastele“.

Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud.

4.Meie kooli välishindamisest veebruar 2010.a.

Välishindamine toimub koolis 2010 jaanuar, mida teostavad Võru Maavalitsuse haridusosakonna spetsialistid Pille Liblik ja Aigi Tiks.

5.Jooksvad küsimused

Otsustati: atesteerimiskomisjoni liikmeks on  Karmen Meltz.

Hoolekogu liikmed avaldavad tänu õpetajatele, kes analüüsisid riigieksamitega seotud  positiivseid  ja õpetlikke kogemusi.