• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 02.aprillil 2009.a.

Päevakord:
1. Koolimajas tehtud remonttööde tutvustus
Otsustati : et sellises olukorras on kool väga hästi hakkama saanud nii remonttööde kui ka õppetöö organiseerimisega.
 
2. Swot analüüs Parksepa Keskkooli kohta
Otsustati: järgmiseks neljapäevaks saadavad hoolekogu liikmed direktorile oma nägemuse antud küsimuses E-mailile
 
3. Klasside kokku liitmine
Otsustati: Enne klasside kokku liitmist rääkida laste ning lastevanematega. Põhimõtteline hoolekogu nõusolek olemas. 
4. Kõrgharidusega halduspersonali motiveerimine
Otsustati: oldi direktori ettepanekuga väga nõus. 
5. Sisehindamine
Otsustati: Direktor saadab liikmetele komisjonide koosseisud ja vastavalt soovile hoolekogu liige valib endale komisjoni, mille töös soovib osaleda.
 
6. Remonditud ruumide haldajatega vastutusleping
Otsustati: asi võib minna segaseks, kuid kuna põhilepingus on see punkt sees, siis tuleb töötajatele seda meelde tuletada ja täitma panna.