• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • 1

Kooli hoolekogu koosolek 18.september 2014

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll 18.09.2014 Reg nr 1-6/1

ALGUS 18.00

LÕPP 19.15

Järgmine koosolek: 16.oktoober, kell 18.00

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik, Liis Aniott, Inge Viimsalu

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor

Koosolekult puudusid: Tarmo Timmi, Maidu Laht

Päevakord:

 1. Kooli atraktiivsus. Muuta õpilaste suhtumine õppimisse. Pikapäevarühmas on lastel võimalik olla kella viieni. Selle aja jooksul käivad lapsed ringides, saavad süüa, teevad ära kodused tööd jne. On klasse, kus ainetundides (võõrkeeled, matemaatika, emakeel) saame läbi viia rühmatunde.

  Neid sõnumeid rohkem reklaamida (kodulehes, kohalikes ajalehtedes jne). Hetkel tehakse tööd kodulehe atraktiivsemaks muutmisega. Kooli erinevatele komisjonidele anda ülesandeks mõelda, kuidas kool muuta selliseks, et kaugemal elavad pered soovivad oma lapsi Parksepa kooli panna ning põhikooli lõpetanud soovivad siia keskkooli tulla.

  Otsus: koolil jätkata kooli atraktiivsuse tõstmisega ja antud teema on hoolekogu töös ka järgnevatel koosolekutel

 1. Direktori sõnavõtt. Direktor räägib lühidalt, mis koolis toimub ning mis on tulemas.

 2. Hoolekogu töökava. Hoolekogu liikmed mõtlevad läbi, millega käesoleval õppeaastal tegelema hakata. Kindlasti on tarvis rääkida lõpuklassidest, põhjuseta puudumistest.

Otsus: oktoobrikuu kokkusaamisel võtta töökava vastu

KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla