• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Töökuulutused

  Töökuulutused

  Haridustehnoloog, pikapäevarühma õpetaja, kokk Loe edasi
 • Lõpuaktused 2018

  Lõpuaktused 2018

  9.klass 21.juunil kell 15.00 12.klass 22.juunil kell 15.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vestlused toimuvad 7.–11. mail 2018 Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kooli hoolekogu koosolek 24.08.2017

PROTOKOLL 24. august 2017 nr 1-6/2

Parksepa

Algus: 18.00
Lõpp: 19.15

Kohal olid: Tarmo Jõgeva, Helle Liloson, Esta Varik, Liis Aniott, Rudolf Kauksi, Ülle Pungits, Meelis Reinberg
Puudusid: Kristiina Kaili Timmi, Kärol Samoson, Ele Paju
Kutsutud: Ilmar Kesselmann - direktor


Päevakord:

1. 2017/18 õa 1. klassist
2. 2017/18 õa 10. klassidest
3. 2017/18 õppeaastast
4. Ujumistundidest

1. 2017/18 õa 1. klassist

Hetkel nimekirjas 23 õpilast, klassijuhataja Ene Kärg. Praeguse seisuga tuleb üks klass. Info on võetud teadmiseks.

2. 2017/18 õa 10. klassidest

Hetke seisuga on 10. klassides 50 õpilast. Tuleb kaks klassi, klassijuhatajad Andres Breidaks ja Airi Pütsep.

3. 2017/18 õppeaastast

Uusi õpetajaid koolis kolm: inglise keele õpetaja, inglise ja eesti keele õpetaja ning pikapäevarühma õpetaja. Nagu kevadel räägitud, tuleb uuel kooliaastal kolm trimestrit. 1.–2. klasside õpilaste puhul hakkab kehtima kujundav hindamine.

Tööplaan on saadetud hoolekogu liikmetele.

Arengukava koostamisega seoses tuleb lastevanemate koosolekul läbi viia ajurünnak ettepanekute tegemiseks. Hoolekogu liikmed võiksid ka end määratleda teatud teema arutluse meeskonda.

Õpilastel on võimalus osaleda uuel õppeaastal üheksas huvialaringis. Olemas on ringide juhendajad ja eelarve vahendite muretsemiseks ringitundide tarbeks. Õpilasi koolis momendi seisuga 327.

4. Ujumistundidest

4. klasside õpilased saavad ujumisõpetust sügisest alates ujula hooaja lõpuni ja 2. klassi õpilastel toimuvad samuti ujumisõpetuse tunnid alates sügisest hooaja lõpuni seoses osalemisega ujumisõpetuse projektis.

Juhataja Tarmo Jõgeva
 Protokollija Liis Aniott