• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Parksepa Keskkooli hoolekogu tööplaan 2013.a.

1. Kool uue PGS – i muudatuste valguses – august 2013

2. Õpetajate eelarvest – kuidas ja mismoodi toimub töötasu jagamine ja väljamaksmine, juhtimiskuludest 2013. a – märts 2013

3.Õppetöö tulemused õppeaasta I poolaastal – kas probleemsed õpilased/vanemad kutsuda hoolekogusse, kas minna edasi vanadel põhimõtetel või tuleks hakata lähtuma kvaliteedi põhimõttel – märts 2013

4.Uue õppekava valguses tulemustest nii I, II, III kui gümnaasiumi astmes teise õppeaasta tulemuste kokkuvõttes - juuni 2013

5. Õpetajate palga maksmise põhimõttest ja korrast – märts 2013

6. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tammiku istutamisest kooli juurde – august 2013

7. Kokkusaamine Võru valla juhtidega – kooli arengu põhiseisukohad – august 2013

8. Liikmete valimisest hoolekogu koosseisu aluseks Võru vallavalitsuse määrus. - oktoober 2013

9. Uutest 10. klassidest ja kuidas edasi – detsember 2013

10. Igal koosolekul jagab direktor informatsiooni kooli õppe- ja kasvatustöö kohta

11. Oodatud on lapsevanemate küsimused hoolekogu liikmete e-postiaadressidele