• Eelkool

  Eelkool

  4.aprillil kell 13.10 lapsed ruumis 243, lapsevanemad ruumis 138; Loe edasi
 • Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Playback Show 2018

  Playback Show 2018

  Reedel, 23.märtsil kell 17.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  LAHTISTE USTE PÄEV - neljapäeval, 5. aprillil 2018 kell 12.30 - 14.15. Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Parksepa Keskkooli hoolekogu tööplaan 2013.a.

1. Kool uue PGS – i muudatuste valguses – august 2013

2. Õpetajate eelarvest – kuidas ja mismoodi toimub töötasu jagamine ja väljamaksmine, juhtimiskuludest 2013. a – märts 2013

3.Õppetöö tulemused õppeaasta I poolaastal – kas probleemsed õpilased/vanemad kutsuda hoolekogusse, kas minna edasi vanadel põhimõtetel või tuleks hakata lähtuma kvaliteedi põhimõttel – märts 2013

4.Uue õppekava valguses tulemustest nii I, II, III kui gümnaasiumi astmes teise õppeaasta tulemuste kokkuvõttes - juuni 2013

5. Õpetajate palga maksmise põhimõttest ja korrast – märts 2013

6. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tammiku istutamisest kooli juurde – august 2013

7. Kokkusaamine Võru valla juhtidega – kooli arengu põhiseisukohad – august 2013

8. Liikmete valimisest hoolekogu koosseisu aluseks Võru vallavalitsuse määrus. - oktoober 2013

9. Uutest 10. klassidest ja kuidas edasi – detsember 2013

10. Igal koosolekul jagab direktor informatsiooni kooli õppe- ja kasvatustöö kohta

11. Oodatud on lapsevanemate küsimused hoolekogu liikmete e-postiaadressidele